Teknisk beskrivning

 

 

Meny Knappar:

Tillägg, klicka för mera information .

Åtgärder, klicka för mera information .

Uthyrningar, klicka för mera information .

Dokument, klicka för mera information .

Felanmälningar, klicka för mera information .

Andelstransaktion, klicka för mera information . (syns endast om det är en BRF)

 

 

Ange här den tekniska beskrivningen för aktuellt hyresobjekt. Se bild

Börja med att lägga upp de olika Rumstyper

Ange vilken standard som gäller för rumstypen.

Spara ändringen

Klicka sedan på rumstypen för att lägga till rumsdelar. Se bild

Spara din ändringar

Klicka på rumsdelen för att ange specifikationen om rumsdelen. Se bild

Spara ändringen.

Dessa uppgifter ligger sedan grund till besiktningsmodullen (Tillvalsprodukt)

Se Rumsdel, Rumstyp och Besiktning


teknisk_beskrivning